Personlig måltidsplan

Gjennom livet tillegger vi oss veldig mange vaner og uvaner. I blant har vi behov for å endre fokus og justere vanene våre. Vi kaller det livsstilsendring.

Grunnen til at du får en personlig tilpasset måltidsplan, er fordi vi er alle forskjellige. Det som fungerer for en, vil ikke nødvendigvis fungere for noen andre.

Selv små endringer i matvaner, kan gi stor effekt over tid. Dette krever innsats og motivasjon, og forskning viser at nøkkelen til suksess er at man får veiledning og støtte underveis.

Du vil få hjelp til å ta smarte valg på veien, basert på en grundig gjennomgang av dine kostholdsvaner og aktivitetsnivå. Dette vil hjelpe deg og din målsetting for kurset.